Bilişsel davranışçı terapi, kişinin duygu ve davranışlarını etkileyen olumsuz düşüncelere odaklanarak bu zararlı düşünce ve inançların değiştirilip kişinin davranışlarına pozitif etki yapacak düşüncelere yöneltmeyi hedefler. Bilişsel terapi ve davranışçı terapi, bilime dayalı psikolojik tedavi yöntemleridir ve yıllarca süren araştırmalar sonucunda birçok sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Metodu

Bu terapi yönteminde kişinin geçmiş yaşantılarından, ailesi ve çevresiyle olan ilişkilerinden dolayı geliştirdiği her türlü olumsuz düşünce, inanç ve kalıplar üzerinde durulur. Kişinin kendinde farkında olduğu ya da olmadığı ancak yaşamını fazlasıyla etkileyen bu olumsuz düşünce ve fikirlerle yüzleşmesi sağlanarak olumlu düşünceler geliştirmesi hedeflenir.

İnsanların duygu ve davranışlarının kendisinde var olan düşünce ve inançlarla ilgili olduğu fikri üzerinde duran bu terapi yöntemi birçok psikolojik problemin çözümünde önemli bir yere sahiptir. İnsanlarda gerek geçmişte yaşadığı kötü tecrübeler gerek de aile ve kültürel ortamların etkisiyle bazı olumsuz inanışlar, olumsuz otomatik düşünceler ortaya çıkabilir. 

Düşünce Kalıplarını Değiştirmek

Bilişsel davranışçı terapide bilince odaklanarak olumsuz düşünce ve kalıpları davranışçı teknikleri de kullanarak olumlu kalıplarla değiştirmek esastır. Olumsuz davranışlara yol açan uyumsuzluk yaratan düşünceler, bilgi edinme döneminde ki yanlılıkların aynı zamanda bilişsel eksikliklerin sonucu olabilir.

Mükemmel olmayan bir yaşamın normal, sıklıkla geçici kabul edilen bir parçası olan kendini kötü hissetme eğer ”hayatım harap oldu” ve ” artık çaba göstermenin bir anlamı yok” şeklinde düşüncelerle sürdürülürse büyür ve değişime dirençli hale gelir. Örneğin bir birey bir durumu tehdit edici olarak görürse yüksek düzeyde anksiyete yaşayacak ve durumdan kaçma ve kaçınma arayışında olacaktır. 

Terapinin Amaçları

Bir birey kişisel bir sorunu ezici ve umutsuz görüyorsa çökkün hissedecek, kendisini geliştirmek için uğraşmamayı seçecektir. Eğer bir kişi bir diğer kişinin hatasını, bilerek ve isteyerek kendisini aşağılama girişimi olarak yorumlarsa öfkelenecek ve intikam almaya çalışacaktır. Bilişsel terapi bu türden bağlantıları saptamaya çalışarak bireyin yaşantılarını daha uyumsal biçimde yorumlamasına, duygularını daha üretken biçimde yönlendirmeye yol açmaya, sorunlarıyla baş etmesine ve yaşam koşullarını geliştirmesine çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.