Ara
Generic filters

Kişisel Verilerin Korunması

Kliniksitesi.com Hasta – Klinik, Doktor, Uzmanlar İçin Kurumsal Üyelik ve Randevu Sistemi Kişisel Veri İşleme Politikası

Sayın ziyaretçi, Sobesoft Web İletişim Bilgi Hizmetleri Tic. Ltd. Şti  “Kliniksitesi.com” projemizde kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Randevu Talebi ile Beraber

 • Kimlik bilgileriniz (Ad soyad)
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası)
 • Siteyi kullanımınıza ilişkin detaylı davranış bilgileriniz. (Tıkladığınız sayfalar, ilgilendiğiniz klinikler, doktorlar, uzmanlar ve diğer tüm hizmetlerimiz)
 • İlgilendiğiniz tedavi ve hizmet bilgileri (Klinik tedavileri, almak istediğiniz hizmetler, servisler)

İşlenen Kurumsal Verileriniz Nelerdir?

Klinik, Doktor ve Uzmanlar için Ücretsiz Kayıt Hizmeti ile Beraber

 • Ünvan ve adınızın halka açık platformda yayınlanması(Klinik, Doktor veya Uzmanın adı, ünvanı, başlık bilgileri, tedavi, hizmet ve sağlanan servis hizmetleri vb.)
 • Klinik iletişim bilgilerinin halka açık platformda yayınlanması (Telefon, adres, harita – konum bilgileri gibi)
 • Klinik e-posta adresleri  (E-posta adreslerine otomatik randevu yönlendirmesi, kampanya ve hizmetler hakkında bilgi gönderilmesi)
 • Klinik GSM bilgilerinin işlenmesi (Kliniğe ait GSM numarasına, hasta randevusunun kayıt altına alınması için gerekli bilgilerin iletilmesi, kampanyalardan haberdar edilmesi)

İşlenen Kurumsal Verileriniz Nelerdir?

Klinik, Doktor ve Uzmanlar için Ücretli Üyelik Paketleri Kapsamında İşlenen Veriler

 • Ünvan ve adınızın halka açık platformda yayınlanması(Klinik, Doktor veya Uzmanın adı, ünvanı, başlık bilgileri, tedavi, hizmet ve sağlanan servis hizmetleri vb.)
 • Klinik iletişim bilgilerinin halka açık platformda yayınlanması (Telefon, adres, harita – konum bilgileri gibi)
 • Klinik e-posta adresleri  (E-posta adreslerine otomatik randevu yönlendirmesi, kampanya ve hizmetler hakkında bilgi gönderilmesi)
 • Klinik GSM bilgilerinin işlenmesi (Kliniğe ait GSM numarasına, hasta randevusunun kayıt altına alınması için gerekli bilgilerin iletilmesi, kampanyalardan haberdar edilmesi)

İşlenmeyen Verileriniz Nelerdir?

Hasta – Klinik, Doktor ve Uzmanlar için İşlenmeyen Veriler

 • Kredi kartları bilgileri (Kredi kartı ihtiyacı sadece ücretli üyelik paketlerini tercih eden klinikler, doktor ve uzmanlar için geçerlidir.  Bu kullanıcılar için Kliniksitesi.com olarak kesinlikle kredi kartı bilgileri işlenmemekte ve kayıt altına alınmamaktadır. Yapılan kredi kartı ödemeleri bankalar tarafından 3D SECURI işlemi dahilinde gerçekleşmektedir.)
 • Tedavi, hizmet yada servislerin ücret bilgileri (Kliniksitesi.com randevu talebini ilgili kuruma iletmekle görevlidir. Hiçbir kurumdan tedavi ücreti gibi bilgiler talep etmemekte bu verileri işlememektedir.)
 • Randevu sistemini kullanan ziyaretçilerin bireysel adres bilgileri, TC Kimlik numarası ve ad soyad dışındaki herhangi bir kimlik bilgileri kullanılmamaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Randevu Talebinde Bulunan Ziyaretçiler için Verilerin İşlenme Amacı

 • Oluşturduğunuz randevu taleplerinin ilgili klinik, doktor ve uzmanlara ulaştırılması sağlıyoruz.
 • Tedavi sonrası görüş ve önerilerin alınması amacı ile müşteri temsilcilerimizin sizi aramasını sağlıyoruz.

Ücretli ve Ücretsiz Üyeliğe Sahip Klinikler, Doktorlar ve Uzmanlar İçin

 • Randevu formu üzerinden gelen taleplerin ilgili yetkililere ulaştırılmasını ve gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlıyoruz.
 • Ücretli ve ücretsiz tüm kampanyalarımızın aktarılması amaçlı kullanımı.

Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu politikanın “iletişim” bölümünde yer alan bilgilerle Kliniksitesi.com’a,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
 

haklarına sahipsiniz.