Prof. Dr. Halim Hattat

halimhattat

1973’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde üroloji ihtisasını tamamlayarak, 1978’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1984 yılında Institute of Urology of London’da Üro-Androloji alanında çalışmalar yaptı. 1986’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Araştırma Birimi’ni, 1989’da İstanbul Üniversitesi bünyesinde Aile Planlaması ve İnfertilite Araştırma Merkezi’ni kurdu.

Prof. Dr. Coşkun Şahin

coskunsahin

1988 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. GATA Haydarpaşa EAH’de üroloji ihtisasını yaptı. 2004 yılında Üroloji Doçenti, 2013 yılında Profesörlük unvanını aldı.

Op. Dr. Murad Çeltik

Op. Dr. Murad Celtik

Op. Dr. Murad Çeltik, 1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2005’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde Üroloji bölümünde uzmanlık eğitimini bitirmiştir. Şu an kendi kliniğinde hastalarını tedavi etmektedir.

Prof. Dr. Erdinç Ünlüer

erdincunluer

Prof. Dr. Erdinç Ünlüer, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamıştır ve 1983 yılında üroloji uzmanı olmuştur. 1992 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör akademik unvanlarını almıştır.