Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen

Doc. Dr. Sule Caglayan Sozmen

Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Doktorluğu ve 2010 yılında Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanlığı’nı ve aynı fakültede Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yüksek lisansını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Dost Zeyrek

dostzeyrek

2008 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanlık diplomasını, 2011 yılında da Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık diplomasını almıştır. 2007 yılında Doçent, 2013 yılında profesör olmuştur. 2016 yılından itibaren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Akçay

ahmetakcay

Prof. Dr. Ahmet Akçay, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisansını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında yaparak “Uzman” unvanını, 2007 yılında Doçent ve 2014 yılında ise Profesör unvanlarını almıştır.