Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı

Prof. Dr. Ahmet Dobrucali

1985 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1987 yılında aynı fakültede iç hastalıkları uzmanlık eğitimine başlayarak 1992 yılında İç Hastalıkları Uzmanıi 1995 yılında Gastroenterolji Uzmanı ve 1996 yılında da Gastroenteroloji Doçenti unvanını aldı.

Prof. Dr. Çetin Karaca

cetinkaraca

Prof. Dr. Çetin Karaca, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistan olarak iç hastalıkları eğitimine başladı. 1998 yılında İç Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 2003 yılında ise Gastroenteroloji Uzmanı, 2006 yılında ise Gastroenteroloji Doçenti unvanlarını almıştır.