Yetişkinler için psikolojik danışma süreci ne ise, çocuklar için de oyun terapisi de bu anlama gelir. Oyun terapisi, çocukların oyun ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir terapi şeklidir. Bu süreçte çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için oyuncak veya resim, müzik ya da sanatsal faaliyetleri deneyimleyebilecekleri araçlar sunulur. Böylelikle çocuğun kendini sözel ya da sözsüz ifade edebileceği fırsatlar sunulmuş olur. Çocukla onun dilinden iletişim kurulur.

Oyun Terapisinin Amaçları

Oyun, çocuk için eğlenme imkânı doğurur. Çocuğun terapötik ilişkiye olan direncini azaltır ve çeşitli çatışmalar yaşayan çocuğun sıklıkla eksik olan bir deneyimi yaşamasını sağlar. Terapide oyunun sembolik ifadesi, oyun terapistini çocuğun dünyasına davet eder. Çocuk, duygularının ifade edilmesi ve başa çıkma becerilerinin inşa edilmesi için çeşitli sahneler yaratarak artık gerçeklik tarafından sınırlanmaz ve –mış gibi yapabilir. Oyun aracılığıyla besleyici bir ilişkinin kurulması ve
sürdürülmesi çocuğun sosyal motivasyonunu ve becerilerini artırır. 

Oyun terapisinde çocuk, oyunu kendi dünyasını kontrol etmek için kullanır. Gerçek dünyanın kısıtlamaları ile sınırlandırılmamıştır. Çocuk, çevre üstünde kontrol ve yetkin olma duygusu geliştirmek için oyun terapisinde oyunu kullanır. 

Çocuklar, oyun terapisini, kullanılmamış ya da hapsedilmiş enerjinin serbestçe ifade edilme yeri olarak kullanmaya yatkındırlar. Bütün gücünü yapılandırılmış ortamlarda her şeyi bir arada tutmaya çalışarak geçiren çocuklar, genellikle enerjilerini salacak güvenli bir ortama ihtiyaç
duyarlar. Bu enerji salınımı da odaklanmış bir terapötik çalışma için ortam sağlar.

Oyun Terapisinin Çocuğa Faydaları

Oyun terapisi çocukların duygu ve düşüncelerini özgür bir biçimde ifade etmelerine, sosyal becerilerini güçlendirmelerine, zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine ve öğrenmelerine yardımcı olur. Oyun terapisi çocuğun yaşadığı birçok psikolojik problemlerin, davranış bozukluklarının da önlenmesinde yararlıdır.

Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, içe kapanıklık, güven eksikliği, dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu, kendine ve başkalarına zarar verecek davranışlarda bulunma gibi birçok sorunun çözülmesinde oyun terapisi yöntemi oldukça önemlidir. Oyun terapisi, çocuğun kendini ifade edebileceği ve bunu rahat ve eğlenceli bir terapi odasında oynadığı ve oynamadığı oyuncaklarla gösterebileceği uygun bir ortam sağlar. Çocukların yaşadığı sorunların çözümünde kullanılan en uygun yöntemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.