Ara
Generic filters

Klinik Hakkında

Prof. Dr. Burak Şakar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş, aynı üniversitede İç Hastalıkları bölümünde uzmanlığını tamamlamıştır. Yan dal uzmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Tıbbi Onkoloji bölümünde yapmıştır. Şu an kendi kliniğinde tedavilerine devam etmektedir.

Tedaviler

 • Radyonükleer Kemik Taraması
 • Brakiterapi
 • Transvenöz Karaciğer Biyopsisi
 • Cyberknife Tedavisi
 • Randevu
 • Cea(Karsinoembriyonik Antijen)
 • Abdominal Ultrasonografi
 • Afp Kan Testi(Alfa-Fetoprotein Kan Testi)
 • Kolon Kanseri Görüntüleme
 • Akciğer Biyopsisi
 • Radyoterapi
 • Puva Tedavisi(Fotokemoterapi)
 • Akciğer Ve Plevra Biyopsisi
 • Mohs Mikrografik Cerrahisi
 • Tam Kan Sayımı-Hemogram
 • Melanom Alınması
 • Eksternal Radyoterapi
 • Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Kanser Görüntüleme Kanser Deteksiyonu
 • Kemik İliği Transplantasyonu(Periferik Hematopoiet
 • Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)
 • Kanser Tedavisi Sonrası Takip
 • Kanser Tedavisinde Akıllı İlaç Tedavisi
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Stereotaktik Radyocerrahi
 • Kanserde Beslenme
 • Lenfaferez
 • Kemoterapi
 • Periferik Kan Stem Hücre Transplantasyonu
 • Splenektomi
 • Kriyoablasyon
 • Pet Tarama
 • Kriyoterapi
 • Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (Yart)
 • Lökoferez
 • Radyonüklid Tedavi
 • Mohs Cerrahisi
 • Tam Idrar Tahlili(Tit)
 • MRI
 • X-Ray
 • Radyofrekanslı Ablasyon
 • Perkütan Iğne Aspirasyonu
 • Pet/Bt Tarama
 • Perkütan Karaciğer Biyopsisi
 • Radyasyon Tedavisi
 • Plazmaferez(Hemaferezis)

Görsel Galerisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.