Omurga eğriliği de denilen skolyoz hastalığı omurganın göğüs ya da bel bölgesinde gözlenir. Omurgadaki dizilimin bozulması sonucu ortaya çıkan yana doğru eğrilik şeklinde gerçekleşir. Bu eğriliğin sonucunda omurga döner ve bir omuz diğer omuzdan daha yüksekte kalır.

Skolyoz tek başına da gözlenebilir, arkadan öne doğru oluşan anormal bir eğrilik şeklinde de gözlenebilir. Kız çocuklarında görülme olasılığı erkek çocuklarına kıyasla 10 kat fazladır. Toplumumuzun %2’si skolyoz hastalığından muzdariptir.

Skolyoz hastalığının değişik türleri bulunur. Bu türler; nöromusküler skolyoz, idiopatik skolyoz ve konjenital skolyoz şeklindedir. En sık gözlenen skolyoz türü idiopatik skolyozdur. Omurganın C ya da S şeklinde yana doğru eğilmesi şeklinde gözlenir.

Nedeni ise tam olarak bilinmemektedir. Nöromusküler skolyoz türü ise en çok görülen ikinci skolyoz türüdür. Nöromusküler skolyozun sebebi kas ve sinir hastalıkları olabilir. Travma sonucu oluşan omurilik yaralanmaları ve felçli çocuk hastalar bu skolyoz türüne örnektir. Konjenital skolyoz ise anne karnında bebeğin gelişmesi sırasında meydana gelir. Bu tür skolyoz ilerleyici özelliğe sahip değildir.

Skolyoz Nedenleri Nelerdir?

Skolyozun ortaya çıkması birçok farklı sebebe bağlı olarak her yaşta ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir omurgada ortada bilinen bir sebep olmaksızın aniden ortaya çıkabilir. Skolyozun ortaya çıkmasında omurgadaki bir kusur ya da birbirine kaynamış kaburgalar sebep olabilir. Ayrıca romatizmal hastalıklar, omurga kırıkları, metabolik hastalıklar, omurga enfeksiyonları, genetik hastalıklar da skolyozun görülme nedenleri arasında sıralanır.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

Skolyoz hastalığının birçok farklı belirtisi olabilir ve bu belirtiler hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Skolyozun en belirgin belirtileri ise sırt ve bel ağrısı, omuz ve kalçada meydana gelen asimetri, omurganın yana doğru eğrilmesi, omurganın yana ve öne doğru eğrilmesi, bir omuzun diğer omuzdan daha yüksekte durması, nefes darlığı, yorgunluk, birinci eğriliği takip eden ikinci bir eğrilik şeklindedir.

Ancak bu belirtilerin görüldüğü herkeste skolyoz bulunmaz. Skolyoz hastalığının teşhis edilebilmesi için uzman bir hekimden yardım alınmalıdır. Skolyoz hastalığında erken teşhis son derece önemlidir. Hastalığın teşhis edilebilmesi için farklı pozisyonlarda röntgenler çekilir ve omurganın eğrilik miktarı ölçülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.