Uzm. Dr. Gökçen Alış

gokcenalis

1998 yılınad Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul EAH’de uzmanlık eğitimini tamamlayarak İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 2013 yılında Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde nefroloji yan dal eğitimini tamamlayarak Nefroloji Uzmanı oldu. 2018 yılından itibaren kendi kliniğinde hizmet vermektedir.

Doç. Dr. H. Atilla Özkan

atillaozkan

Doç. Dr. H. Atilla Özkan, Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini aynı fakülte de İç Hastalıkları bölümünde tamamlamıştır. Yan dal uzmanlığını ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji alanında tamamlamıştır.

Doç. Dr. Nimet Dörtcan

Doc. Dr. Nimet Dortcan

Doç. Dr. Nimet Dörtcan, 1998 yılınnda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Nöroloji Uzmanlığını aldı. Hemen sonrasında Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde Klinik Nörofizyoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamladıktan sonra 2012 yılında Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanlığını almıştır.

Prof. Dr. Burak Şakar

buraksakar

Prof. Dr. Burak Şakar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş, aynı üniversitede İç Hastalıkları bölümünde uzmanlığını tamamlamıştır. Yan dal uzmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Tıbbi Onkoloji bölümünde yapmıştır. Şu an kendi kliniğinde tedavilerine devam etmektedir.

Prof. Dr. Haluk Sargın

Prof. Dr. Haluk Sargin

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını Haydarpaşa Numune EAH’de İç Hastalıkları bölümünde tamamladı. Tıpta Yan Dal Uzmanlığı’nı ise Ankara EAH’de Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünde tamamlamıştır. 2011 yılında ise Doçent unvanını almıştır.

Doç. Dr. Yusuf Aydın

Doc. Dr. Yusuf Aydin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlığını 2002 yılında Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Dahiliye bölümünde tamamlamıştır. 2006’da Ankara Numune EAH Endokronoloji ve Metabolizma uzmanlığını almıştır. 2010 yılında Doçent unvanını kazanmıştır.

Prof. Dr. Sinan Çağlayan

sinancaglayan

Prof. Dr. Sinan Çağlayan, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. İç Hastalıkları uzmanlığını 1999 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları uzmanlığını, 2012 yılında Doçentlik unvanını almıştır.

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen

mustafasaitgonen

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlık eğitimini 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları bölümünde tamamlamıştır. Ardından 1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Endokronoloji alanında uzmanlık eğitimi almış ve 1998 yılında bitirmiştir.

Doç. Dr. Fevzi Balkan

fevzibalkan

Doç. Dr. Fevzi Balkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında Haseki EAH’de İç Hastalıkları ihtisasını tamamlamıştır. Ardından Ankara Atatürk EAH’de Endokronoloji alanında ihtisas yapmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı

Prof. Dr. Ahmet Dobrucali

1985 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1987 yılında aynı fakültede iç hastalıkları uzmanlık eğitimine başlayarak 1992 yılında İç Hastalıkları Uzmanıi 1995 yılında Gastroenterolji Uzmanı ve 1996 yılında da Gastroenteroloji Doçenti unvanını aldı.